Inschrijfformulier Zang coaching

  *Alle bedragen zijn exclusief 21% Btw voor leerlingen boven de 21 jaar. ** Deze groepsles is voor zangleerlingen tot en met14 jaar, zie de voorwaarden
 • DD slash MM slash JJJJ
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Mits beschikbaar
 • Handtekening deelnemer
 • Handtekening deelnemer (indien van toepassing ouders/gezagsdragers)
 • Door mij in te schrijven voor de jaarcursus bij Vocal Insite, verklaar ik (of mijn ouder/gezaghebbende) mij op de hoogte te hebben gesteld, en akkoord te gaan, met de Voorwaarden Jaarcursus, Algemene voorwaarden en Privacyverklaring van Vocal Insite

Als de prijs een doorslaggevend bezwaar voor je is, neem dan contact met me op voor een eventuele oplossing

VOORWAARDEN INSCHRIJVING JAARCURSUS Stembevrijding/ coaching/ zang 2018-2019

–          Afmelden voor een ingeplande les of afspraak is tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos mogelijk. Deze les kan bij een jaarcusus tot uiterlijk 4 weken daarna worden ingehaald. Daarna komt de les te vervallen. Het ‘opsparen’ van lessen is zodoende niet mogelijk.

–          Bij afmelding van de leerling binnen 24 uur voor de ingeplande les, komt deze les te vervallen.

–          Bij ziekte of verzuim mijnerzijds dienen bij de jaarcursus de 2 eerstvolgende lessen doorbetaald te worden zonder recht op inhaallessen of vervanging. Na twee niet gegeven lessen heeft de leerling recht op vervanging of inhaallessen. De inhaallessen worden zo nodig ook in de schoolvakanties gegeven. Overigens is er bij de bereking van het aantal afspraken per cursusjaar, op voorhand al rekening gehouden met wat studiedagen en/of eventuele uitval mijnerzijds.

–         Het cursusjaar loopt van 4 september 2018 tot 13 juli 2019. Binnen deze periode wordt het aantal lessen gegeven dat is overeengekomen, namelijk; 34 of 18 lessen.

–        Bij betalingen in 3 termijnen dient de eerste betaling vóór 07-09-2018, de tweede betaling vóór 01-12-2018, de derde betaling vóór 01-04-2019 op onderstaande bankrekening te zijn bijgeschreven. Bij betaling ineens dient de betaling vóór 17-09-2018 op de rekening van Vocal Insite te zijn bijgeschreven.

–          Houdt er rekening mee dat ik bij niet tijdige betaling € 8,50 administratiekosten in rekening moet brengen.

–          De overeenkomst voor de jaarcursus wordt aangegaan tot 1 augustus van elk lopend schooljaar. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Alleen bij zeer dringende redenen kan, na overleg met mij, eventueel een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen worden.

–          Een start van de jaarcursus midden in een trimester is mogelijk. Je betaalt dan voor het aantal trimesters dat nog over is in het betreffende cursusjaar. Daarnaast worden de resterende lessen van het dan lopende trimester in rekening gebracht. Het totale cursusgeld mag ook dan ineens, óf verder in termijnen, zoals hierboven beschreven, betaald worden.

–          De overeengekomen lessen worden zo veel mogelijk op een vaste tijd in de week gegeven. Indien nodig kan er, vanuit de leerling, of vanuit Vocal Insite, op enig moment overleg zijn over een ander vast tijdstip in de week. Het rooster van Vocal Insite zal daarbij bepalend zijn.

–          De Young Singers groepsles kan pas starten als er voldoende aanmeldingen zijn voor een geschikte combinatie van leerlingen. Groepsles is uitsluitend voor jonge vocalisten tot en met 14 jaar. Een door de leerling afgemelde groepsles kan niet worden ingehaald.

–        Vakanties Vocal Insite 2018/2019: HERFSTVAKANTIE: 14-10-2018 tm 22-10-2018, KERSTVAKANTIE: 22-12-2018 tm 6-01-2019, VOORJAARSVAKANTIE: 16-02-2019 tm 23-2-2019, MEIVAKANTIE: 20-4-2019 tm 20-5-2019, ZOMERVAKANTIE: 13-7-2019 tm 25-8-2019. Tijdens de schoolvakanties en op feestdagen wordt in principe geen les gegeven. In de zomervakantie bestaat wel de mogelijkheid om, voor het dan geldende tarief, losse zanglessen te volgen.

 • Een aantal lesdagen zal ik afwezig zijn i.v.m. studiedagen. In elk geval op de volgende data: 24/9, 26/11 in 2018 en 28/1, 25/3, 3/6 in 2019. En 2 extra weken na de meivakantie  tm 19 mei in 2018.
 • NB: In het totaal aantal lessen in een jaarcursus, is al rekening gehouden met studiedagen en vakanties. Ook is er een aantal dagen ingecalculeerd voor eventueel ander verzuim mijnerzijds.

Vocal Insite behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het rooster, in vakantiedagen en in de duur van deze overeenkomst.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Afmelden voor een afspraak is tot maximaal 24 uur van tevoren kosteloos mogelijk.

Annuleren van een inschrijving voor een workshop of cursus bij Vocal Insite:  Mocht je van deelname afzien dan kan dat tot 7 dagen na je aanmelding kosteloos, daarna is je deelname definitief. Wil je daarna nog annuleren dan kan dat tot uiterlijk 10 werkdagen voordat de workshopserie start. Het inschrijfgeld wordt terug gestort, met inhouding van € 15,- administratiekosten. Als je na deze datum wilt annuleren* krijg je geen geld terug, maar kun je, in overleg met mij, wel een ander jouw plaats laten innemen. Als er op dat moment een wachtlijst is kan ik ook kijken of ik een ander voor jou in de plaats kan vinden. [*Dit geldt ook voor annuleringen i.v.m. ziekte.]

Voor annuleren van de inschrijving voor de Intensive Stembevrijding dans la douce France gelden aparte annuleringsvoorwaarden. Zie hieronder voor Algemene Voorwaarden Bestemmingsreis Frankrijk.

Betalingen  van de factuur dienen vóór de daarop aangegeven datum op mijn bankrekening te zijn bijgeschreven.  Houdt er rekening mee dat ik bij niet tijdige betaling € 8,50 administratiekosten in rekening moet brengen.

–          Vocal Insite is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, blessures en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers en/of cursisten.

–      In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien beslist Linda van Vocal Insite.

 

 

 

 

Privacy Verklaring Vocal Insite juli 2018

Vocal Insite, gevestigd aan T.B. Huurmanlaan 68 1403SR, Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vocalinsite.nl

Vocal Insite

T.B. Huurmanlaan 68

1403SR, Bussum

06-24584836

Linda de Vries-Bersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Vocal Insite, Zij is te bereiken via info@vocalinsite.nl

Uw privacy is voor Vocal Insite van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we op onze website en in de administratie van Vocal Insite allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Vocal Insite: info@vocalinsite.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vocal Insite verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– KvK-nummer

– Btw-nummer

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

– Locatiegegevens

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Bankrekeningnummer

 

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege de te sturen facturen en de eventuele overeenkomst die we met u afsluiten. Wij bewaren deze informatie zo lang u klant blijft en  tot 1 jaar nadat de gevolgde cursus, of indivduele coaching, of nadat het traject is afgerond. De gegevens die nodig zijn voor de facturatie worden daarnaast zeven jaar daarna bewaard (dat is de wettelijke bewaarplicht voor de belastingdienst).

 

Nieuwsbrief en e-mails

Als u klant bent van Vocal Insite, of als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dan ontvangt u onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze diensten. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

Bij vragen over informatie van nieuwe klanten per mail, of mailverkeer van bestaande klanten, gebruiken wij hiervoor uw bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om u van dienst te kunnen zijn en de vragen te kunnen beantwoorden. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en drie maanden daarna, of zo lang als u klant blijft. Bij offertes bewaren wij deze gegevens een jaar omdat het soms langer duurt voordat klanten een besluit nemen over een offerte. Zo kunnen we bij vervolgvragen de informatie er makkelijk bij pakken.

Persoonlijke en/of gevoelige gegevens, gegevens van kinderen onder 16 jaar

Deze gegevens hebben wij nodig voor juist kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Wij verwerken deze persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk voor een inhoudelijk juiste coaching. Deze gegevens gebruiken we met uw schriftelijk ondertekende toestemming, of met schriftelijke toestemming van de ouder of vertegenwoordiger van het kind.

Wij verwerken gegevens over leeftijd, van kinderen onder 16 jaar, en indien nogdig, gezondheid, mits noodzakelijk voor een juiste dienstverlening. Deze gegevens zijn nodig voor de coaching, stembevrijding en zanglessen die Vocal Insite aan u als individu, of in een groep geeft. Bij de kennismaking ontvangt u hiervoor een formulier van toestemming. U heeft te allen tijde recht op inzage van deze gegevens. Deze gegevens worden bewaard zo lang u klant bent bij Vocal Insite en 1 jaar daarna als u aangeeft binnen die termijn een vervolg te geven aan de coaching bij Vocal Insite.

 

Vocal Insite verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, je kunt je hiervoor te alle tijde afmelden via de afmeldlink

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, je kunt je ten alle tijden afmelden voor onze nieuwsbrief, via de afmeldlink

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Voor inhoudelijk juiste dienstverlening

– Vocal Insite verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Vocal Insite bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Partners
Om onze diensten juist uit te kunnen voeren, maken we gebruik van zorgvuldig geselecteerde partners. Dit zijn personen of organisaties die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. Bijvoorbeeld onze boekhouder  en Moneybird, de administratiesoftware waarmee wij werken. Daarnaast Mailchimp, onze nieuwsbrief verspreider en het incassobureau waarmee wij samenwerken wanneer facturen onbetaald blijven.

We maken goede afspraken met hen over hoe ze met deze gegevens omgaan. Door klant van Vocal Insite  te worden, gaat u er akkoord mee dat wij in onze samenwerking daar waar nodig persoonsgegevens delen met onze zorgvuldig geselecteerde partners en leveranciers.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Daarom doen wij er zo veel mogelijk aan om uw persoonsgegevens veilig te houden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenVocal Insite gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vocal Insite.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Daarnaast  heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vocalinsite.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Klachten

Vocal Insite wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vocal Insite neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vocalinsite.nl